Roadmap to SAP Excellency

A Lupus Consulting  módszertana támogatja a projektek projektfázisoknak, feladatoknak megfelelő strukturálását. Minden egyes projektfázishoz elérhetők útmutatók és templatek, amelyek segítenek a mérföldkövek, célok meghatározásában, elérésében.

A Lupus Six Square módszertana és a Smartshore megközelítésünk segítenek a megfelelő szinergiák létrehozásában és így a projektek megfelelő időben, minőségben, és költségkereten belül történő leszállításában.

A Lupus Six Square módszertan kialakításánál szem előtt tartottuk a könnyű adaptálhatóságot, hogy bármilyen projekthelyzetben, legyen szó akár Template Roll-Out projektről, zöldmezős bevezetésről, fejlesztési projektről vagy csak funkcionalitás-bővítésről – az ügyfeleink igényeihez igazodva megfelelő támogatást biztosíthassunk ügyfeleink EPR vagy S/4 HANA rendszerében. A módszer segítségével az elvárásoknak megfelelő template-ek, szükséges eszközök, kérdőívek és checklist-ek egyszerűen kiválaszthatóak, megkönnyítve a munka elkezdését. A projektjeink végrehajtása során évek óta sikeresen alkalmazzuk a Lupus Six Square módszertant.

 • Szervezeti struktúra, feladatok és felelősségi körök meghatározása
 • Projekt charter és terjedelem dokumentum
 • Projekt terv mérföldkövekkel
 • Üzleti folyamatok kijelölése és azok dokumentálási sablonjának meghatározása
 • Az elfogadott leszállítandók
 • Adatmigráció koncepciója
A projekt előkészítése magában foglalja a projekt kiinduló tervezését és felépítését. Az ehhez a fázishoz tartozó leszállítandók szolgálnak alapul a kezdeti feladatokhoz és a tervezéshez, a projekt irányítására, projekt tervre és az ütemezésre fókuszálva. Ebben a fázisban a legfontosabb dolog: a projekt terjedelem elfogadása és a megállapodás a következő lépésekről.

tovább

Már ez az első projektfázis tartogat kihívásokat, amelyek nagy odafigyelést igényelnek. A projekt számára elérhetővé kell tenni a legjobb szakembereket, fel kell állítani a projekt szervezetet, pontosan ki kell jelölni a szerepeket és a felelősségi köröket. Minden projekt alapja a pontosan meghatározott projekt terjedelem, amely visszatükröződik a koncepciótervben és a bevezetésre kerülő megoldásokban. Végül a projekt menedzsment és a megrendelők felelőssége, hogy a projekt eredeti terjedelme ne sérüljön, ne híguljon fel a Fit/GAP analízis workshopok során.

bezár

 • Koncepcióterv
 • Finomhangolt projekt terv, amely tartalmazza a mérföldköveket
 • Adatmigráció koncepciója
 • Tesztelési stratégia, tervezés és megközelítés
 • Változás menedzsment terv
 • A fázisban leszállítandók elfogadása>
Ennek a szakasznak a célja a koncepcióterv megalkotása. Ez a részletes dokumentáció tartalmazza a helyzetfelmérést és a Fit/GAP analízis workshopok eredményét. Az üzleti terv részletes információt tartalmaz a megvalósítandó és bevezetésre kerülő folyamatokról és a hozzájuk kapcsolódó technikai követelményekről. Továbbá részletes leírást ad a rendszer kapcsolódási pontjairól, a tesztelés és tréningek menetéről, valamint a változás menedzsmentről. A projekt típusától függően, az adatmigráció koncepcióját is tartalmazza.

tovább

A kihívások a tervezés alatt sokrétűek (mikor a projekt beindul és az összes csapat a dokumentációkkal foglalkozik, még mindig egy elméleti síkon mozogva). Ennek következtében szükségszerű átvezetni az elemzési szakaszban szerzett átfogó képet a tervezeti dokumentumba. A projekt menedzsment és a megrendelő felelőssége, hogy érvényre juttasson egy szigorú projektvezetési mintát, figyelembe véve a célkitűzéseket, határidőket és a költségvetést, elkerülve, hogy opcionális fejlesztések kerüljenek a meghatározásba.
Az üzleti terv befejezése a legfontosabb mérföldkő ebben a szakaszban, mivel ez minden későbbi szakasz alapja. A projektnek nem szabad átlépnie ezt a fázist, amíg ezt a dokumentumot megfelelő minőségben le nem szállította. A tervezés magában hordozza azt a kockázatot, hogy a csoportok főként a megoldandó üzleti funkcióra koncentrálnak és nem figyelnek az olyan témákra, mint a tesztelési stratégia meghatározása, [pl. adattörzs kezelés] vagy adat migráció.

bezár

 • Előzetes átállási terv
 • Adatmigráció engedélyezése
 • Tesztelés engedélyezése
 • Fejlesztési lista (RICEFW)
 • Végfelhasználó tréning anyag
 • Az elfogadott leszállítandók
A projekt ezen fázisa az üzleti tervben leírt üzleti folyamatok és technikai szempontok megvalósítására fókuszál. A szakasz másik fontos célja a megoldás tesztelése erre kijelölt tesztkörnyezetben a teszt-tervnek megfelelően.

tovább

Ahogy a projekt halad előre, a csapatok elkezdik kidolgozni a végfelhasználói oktatáshoz szükséges anyagokat, és a változáskezelés is egyre több szerepet kap: elkezdődhet az üzlet felkészítése a küszöbön álló változásokra, valamint a belső és külső partnerek tájékoztatása erről a folyamatról. A jövőbeli produktív környezetbe történő implementálás az átállási terv szerint kerül kivitelezésre.
Ebben a fázisban történik a bevezetés kivitelezése, amire a projekt csapatnak és megrendelőnek különös figyelmet kell szentelnie. A legfontosabb megbizonyosodni arról, hogy a kivitelezés a projekttervhez hűen történjen az esetleges változások kezelését is figyelembe véve. Az adatmigrációnak – nagyon gyakran egy alulértékelt téma a projektekben – megfelelő figyelmet kell kapnia. Az adat minősége a kulcs, amikor adatmigrálásra kerül sor, így tehát egy odaillő adatellenőrző folyamat bevezetése szükséges, amely az üzleti folyamatok ellenőrzésére is szolgál, máskülönben az üzleti folyamat kivitelezésében a tesztelési szakaszban vagy akár Go-Live után jelentős problémák merülhetnek fel.

bezár

 • Végfelhasználói tréning befejezése
 • Végfelhasználói elfogadás
 • Összehangolt átállási terv
 • „Élesítésre alkalmas” értékelés
 • Visszaállási és üzletfolytonossági terv
 • Elfogadott leszállítandók
Ennek a szakasznak a célja előkészíteni minden feladatot, amelyek szükségesek a produktív környezetbe való átvezetéshez, beleértve technikai tesztesést, mint stressz-teszt, végfelhasználói tréning és felkészítés, szervezet menedzsment és előkészület, adatmigráció finomhangolás, az átállási dokumentáció véglegesítése, valamint az átállási terv néhány korai pontjának végrehajtása. Az átállás felkészülés részeként, igény esetén vészhelyzeti forgatókönyvek meghatározása és tesztelése szükséges. Ebben a fázisban az utolsó nyitott kérdéseket még a cutover előtt meg kell oldani.

tovább

A tranzíció és tréning során különös hangsúlyt kell fektetni a változás menedzsmentre, mivel a végfelhasználó oktatásoknak sikeresnek kell lenniük annak érdekében, hogy a cégek készen álljanak az új rendszer helyes használatára. A végfelhaszálóknak el kell fogadniuk a jövőbeli rendszert.

Az egyik legnagyobb kockázat ebben a részben a tesztelés közben felmerülő változások kezelése. A teszt- és projektmenedzsment felelősek biztosítani a koncepcióterv során megállapított funciók megvalósulását. A változáskezelés ebben a szakaszban is megfelelő kezelést igényel.
Kulcsfontosságú tényező még a siker szempontjából ebben a fázisban a minden részletre kiterjedő átállási tervezet, amely figyelembe vesz minden érintettet és külső partnert, a felületeket és a hozzájuk csatlakozó informatikai rendszereket, figyelmesen megszervezve minden, az új rendszerbe való átálláshoz szükséges feladatot. Az elengedhetetlen átállási feladatokhoz és a hozzá tartozó tartalék tervekhez készített kockázati felméréseknek az átállási terv elválaszthatatlan részét kell képezniük.

bezár

 • Élesítési terv
 • Éles környezetbe történő adatmigráció elfogadása
 • Átállási támogatás
 • Tapasztalatok megosztása
 • Elfogadási kritériumok meghatározása
 • Leszállítandók elfogadása
Az éles induláskor a végleges költözés a projekt-orientált teszt környezetből a valódi produktív rendszerbe az átállási tervalapján történik. A tipikus tevékenyégek az átmenet ezen szakaszában: adatmigráció és a migrált adat érvényesítése, felületek ki-/bekapcsolása, biztonsági mentés készítése az adott rendszerről, és végfelhasználók támogatása az első műveletek végrehajtásában az új rendszerben.

A sikeres Go-Live után intenzív felügyeleti szakasz – általában 2-4 hét – következik, hogy biztosítson egy fokozatos stabilizációt, a végső stabil mindennapos működéshez.

tovább

Kritikus sikerfaktornak számít ebben a fázisban a cutover terv lelkiismeretes ledolgozása és kiváltképp az adatmigráció sikeres végrehajtása, valamint a kapcsolódási pontok be-és kikapcsolása a hozzájuk kapcsolt informatikai rendszerekhez.
A projektcsoport ebben a fázisban különös terhelésnek van kitéve, mivel a Cutover általános esetben néhány napig tart, de kivételes esetekben akár heteken keresztül húzódhat. Azért, hogy a percre pontosan megtervezett Cutovert végre lehessen hajtani, esetleg egész nap műszakokban szükséges dolgozni.
A Cutover mellett a Launch&Live fázisban szintén a bevezetett megoldás átadása történik a támogatási csoportnak a projektcsoporton keresztül.
Időbeli hatály és a projekt összetettsége szerint jelentős mennyiségű szaktudás halmozódott fel a projektcsapatoknál. A cél, a projektcsapat tudását struktúráltan és hiánytalanul átadni a támogatásnak azért, hogy zökkenőmentes támogatást lehessen nyújtani.

bezár

 • Érettség analízis
 • Működés optimalizálás
 • A támogatói műveletek optimalizálása
 • Üzleti folyamatok optimalizálása
 • Bevezetés optimalizálása
 • Bevezetés támogatása
Az Üzemeltetés és Optimalitálás a szó szoros értelmében véve nem a projekt egy fázisa – néhány projektben (pl. Go-live fázisokkal sűrűn tűzdelt roll-out projektek) javasolt a már a legelején beépíteni ezt a szakaszt választott metodológiába

tovább

A Lupus Consulting szolgáltatásai közé tartozik a kiszervezett alkalmazás menedzsment szolgáltatások ellátása: az ügyféllel együttműködve speciális, személyre szabott támogatást biztosít, beleértve az intelligens megközelítést a Go-Live támogatás utáni működésbe lépéshez a kulcsfontosságú performancia indikátorok és a szolgáltatási szint alapján. További feladatok, mint például az üzleti folyamat optimalizálása, új irányítási struktúra-, vagy törzsadat menedzsment kialakítása, fokozatos optimalizáció, valamint az üzleti model és a rendszerkialakítás fejlesztése mind részei az üzemeltetés és optimalizálás fázisnak.

bezár