Smart Shore Development

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ALLE IT-PROJECTEN

Smart Shore Development door Lupus Consulting – de intelligente benadering voor software ontwikkeling biedt een flexibel team en een goed gecoördineerde, schaalbare mix van on-site, near-shore en off-shore software ontwikkeling. Volledige transparantie over scope, status van het werk en kosten is een vanzelfsprekendheid.

SCHAALBAARHEID LUPUS CONSULTING SMART SHORE MODEL

Veranderende factoren die de activiteiten van uw bedrijf beïnvloeden – en op een bepaald moment ook de IT-afdeling – vereisen ook een verandering in het denken als het gaat om het opzetten van SAP-projecten tegenwoordig. Wanneer wij praten met IT-besluitvormers, is de kwaliteit van services altijd het belangrijkste onderwerp wanneer werk wordt uitbesteed aan serviceproviders. Laten we daarom kwaliteit beschouwen als een gegeven. Lupus Consulting garandeert hoge kwaliteit van de dienstverlening voor onze klanten en is daarop aanspreekbaar.

Een ander aspect zijn de kosten. Budgetrestricties is een van de redenen waarom het uitbesteden van SAP-ontwikkelingsprojecten steeds aantrekkelijker wordt. IT-afdelingen richten zich steeds meer op hun kerncompetenties om IT-systemen voor hun bedrijven te bouwen. Uitbesteding is en blijft aantrekkelijk voor onderhoud, vooral als het gaat om routinematige activiteiten en/of in geval van een tekort aan capaciteit of ontbrekende kennis.

We hebben ook gemerkt dat het van het grootste belang is voor onze klanten om samen te werken met stabiele teams, die een duurzame kennisbasis bouwen en onderhouden. Dit is vooral belangrijk als het gaat om productontwikkeling of software ontwikkelingsprojecten met een hoge complexiteit of een lange doorlooptijd.

 

HET OPTIMALE DELIVERY MODEL VOOR UW IT PROJECTEN

GEBASEERD OP RUIM 15 JAAR ERVARING IN SUCCESVOLLE VOLTOOIING VAN INTERNATIONALE EN GROTE SOFTWARE-ONTWIKKELINGSPROJECTEN

De Smart Shore Development-aanpak van Lupus Consulting biedt volledige flexibiliteit in de mix van resources die het team vormen. Wij stellen de best mogelijke mix van locaties voor de diensten voor, en benutten daardoor de bijbehorende kostenvoordelen voor de klant.

Onze ervaren Key Account Managers communiceren vaak met de management- en projectleiders van de klant. Onze technische teamleider fungeert als operationeel aanspreekpunt en is de “interface” naar het team van onze klant. Het team is on-site beschikbaar, wanneer dit wenselijk is.

Onze Smart shore-ontwikkelaars bevinden zich in de EU en kunnen on-site hun activiteiten verrichten als de projectfase dit vereist, terwijl we zoveel mogelijk “Near-Shore” werk proberen te combineren. Off-shore-componenten kunnen de setup voltooien, met focus op kostenvoordelen en optimaal gebruik maken van tijdsverschil (ontwikkelingen die in de nacht zijn voltooid, kunnen on-site worden getest wanneer de werkdag begint).

De Best Practices en kennis verworven in meer dan 15 jaar van het leveren van SAP-ontwikkelingsprojecten stellen ons in staat om een ​​vlotte organisatie en orkestratie van alle betrokken partijen te garanderen.