ABAP & Form Factory

Het idee achter de ABAP & FORM FACTORY is om bepaalde ontwikkelingsprojecten in een “fabrieksmodus” te leveren – meestal een near- en off-shore gestuurde aanpak, met een beperkt aandeel on-site taken. Deze aanpak wordt interessant in die situaties, waarin werkpakketten en reikwijdte goed zijn gedefinieerd en taken repetitief van aard zijn. De focus ligt duidelijk op het budget en om zo veel mogelijk kostenvoordeel te behalen. Voorbeelden van ideale scenario’s zijn formulieren, interfaces, SAP middleware-connectoren (XI / PI / PO), enz.

SPOTLIGHT OP DE FORM FACTORY – DE LUPUS CONSULTING AANPAK VOOR FORMULIEREN DEVELOPMENT PROJECTEN.

 

SCOPE

 • Goed gedefinieerd, op basis van bestaande formulieren in het SAP landschap.
 • Specificaties kunnen snel worden opgesteld als ontwerprichtlijn en aan de technische vereisten is voldaan voor de bestaande formulieren.
 • Een migratie van recente print technologieën naar ADOBE Forms is additionele development.

VOORDELEN

 • Significante kostenvoordelen gedurende het gehele project.
 • Klanten zijn volledig betrokken bij de processen van de FORM FACTORY en houden volledige control en ownership met betrekking tot hun software ontwikkeling.
 • De opzet van een development team met “dedicated” leads of een development service.
 • Een dedicated project manager.
 • Alle specifieke kennis is beschikbaar voor FORM FACTORY ontwikkelaar, ook kan andere informatie over bijvoorbeeld de klantprocessen eenvoudig worden geraadpleegd.

COMPLEXITEIT

 • Formulieren kunnen worden geclusterd op basis van complexiteit, terwijl de meeste ontwikkeling kan worden getypeerd als lage of medium complexiteit.
 • Development processen zijn repetitief, omdat de formulieren dezelfde technologie gebruiken en worden gecategoriseerd naar functionele domeinen gebruikmakend van grotendeels dezelfde data.

lees meer

TECHNOLOGIE

 • De verschillende formulier technologieën worden veel toegepast, zijn bekend en goed gedocumenteerd.

Impact

 • De impact op bestaande business processes is relatief laag.

SAMENWERKING

 • Wanneer het project in termen van scope, technologie en complexiteit volledig is gedefinieerd zal een on-site aanwezigheid meestal niet noodzakelijk zijn (zelfs een printer kan vanuit het Development Center worden geïnstalleerd). Efficiënte samenwerking en transparantie gedurende het project wordt gegarandeerd door gebruik te maken van standaard samenwerkings tools en video conferecing indien dat noodzakelijk is.

 

Lupus Consulting heeft een bewezen staat van dienst in SAP-ontwikkelingsprojecten, als onderdeel van roll-out- of implementatieprojecten, individuele ontwikkelingsprojecten en formulier migratieprojecten van SAPscript of SmartForms naar Adobe Forms.

Op basis van de formuliertechnologie van Adobe ontwikkelde Lupus Consulting een op templates gebaseerde aanpak voor het vervangen van land- en bedrijfsspecifieke SAP-scripts en SmartForms, die tot nu toe in gebruik waren.

sluit

SPOTLIGHT OP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE – PLANT MAINTENANCE (PM) WORKFLOW

 

Deze video toont het (enigszins vereenvoudigde) proces van het maken van een kennisgeving / onderhoudsaanvraag en onderhoudsorders met behulp van Adobe Interactive Forms. Nadat het formulier is ingevuld, wordt het naar het SAP-systeem verzonden en wordt een melding en de PM-order op de achtergrond gegenereerd. De status van de PM-order kan worden gevolgd op het interactieve formulier op elk moment in het proces.