2 + 15 =

JURIDISCHE INFORMATIE

Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden aan Lupus Consulting Kft. Voor reproductie, verwerking, verspreiding en elk gebruik buiten de grenzen van de Auteurswet is de schriftelijke toestemming van Lupus Consulting Kft vereist. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant werd geproduceerd, worden deze als inhoud van derden aangemerkt. Als er inbreuken op het auteursrecht bekend worden, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Lupus Consulting KFT.

Office Garden I.
1117 Budapest
Aliz utca 1
Hongarije

Telefoon: +36 1 412 1030
Fax: +36 1 412 1031
E-Mail: info@lupusconsulting.com
Internet: www.lupusconsulting.com

Bedrijfsregister: 01-09-710036
Btw-identificatienummer: 12920211-2-43
EU btw-nummer: HU12920211
Managing Director: Mihály Bődy